Przejdź do treści

Insert Rewizor Nexo Box 1 Stanowisko Rewn1 (REWN1)

869,00 

Insert Rewizor Nexo Box 1 Stanowisko Rewn1 (REWN1)

InsERT Rewizor nexo BOXNowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych✓ Pełna licencja na jedno stanowisko pracy✓ 3 miesiące bezpłatnej, pełnej opieki posprzedażnejRewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości. Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego główne zalety programu Wymiana dokumentów online w InsERT nexo Specyfikacja InsERT Rewizor nexoPlan kontElastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresuObsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”Rozbudowana obsługa planu kont – możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, podłączanie kartotek księgowychKonto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analitykiInstancjonowanie kont usprawniające obsługę dużej liczby kont analitycznych powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z wykorzystaniem rozbudowanych kartotekObsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdańAutomatyczne tworzenie kont kartotekowych (na bazie elementów kartotek księgowych)Kartoteki księgoweKartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartotekiKonto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analitykiMożliwe jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. kontrahent może posiadać wiele różnych analityk)Księgi rachunkoweKsięgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość – możliwe jest płynne przejście między różnymi formami księgowości z zachowaniem wszelkich danych kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowychDekretacja nie wymaga określania typu relacji w grupie – system sam ją wyznaczaZapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania oraz znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowychDla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego przeznaczono tzw. „13. miesiąc”Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu)Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT) DekretacjaDekretowanie intuicyjne – podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowaniaZaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematówZnakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plikówMożliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GTWsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.Schematy dekretacjiMożliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT)Ewidencje VAT sprzedaży i zakupuEwidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnychRozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków)Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie)Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony)Środki trwałeEwidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimiMożliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałychUmowy i płacePodstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.Ewidencje pomocniczeEwidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.Obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowychMożliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiemNaliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.KasaOperacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane)Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony)Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy)Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowegoRaport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych)Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferuBankSpójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna)Bankowość elektroniczna offline i onlinePolecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-oweMożliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferuRozliczeniaRozliczenia waluta obca – PLNRozrachunkiPodział płatności na rodzaje – dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie)Dodatkowe tryby w schematach importu: tryb „podłącz lub przerwij import” i „podłącz lub rozlicz i powiel”.KonfiguracjaMożliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji Przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora nexoDeklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT Dekretacja dokumentów – obraz księgowy Dokumenty księgowe Ewidencja VAT zakupu Klienci Operacje kasowe Plan kont Plany amortyzacji Wymagania systemowe InsERT Rewizor nexoKomputer z procesorem Core2Duo (minimum) lub odpowiednik4 GB pamięci operacyjnej RAMSystem operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy (zalecany Windows 7 lub nowszy)System obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (lub wersja wyższa) z zainstalowanym komponentem Full-Text Search…

Insert Zarządzanie firmą

klawiatura razer ornata v2, złącze lan, stacja dokująca, czajnik na kuchenkę, smartwatch kw10 instrukcja obsługi po polsku, latarka led akumulatorowa, suszarka dyson cena, inkbook classic, corsair void elite, smartfon xiaomi redmi note 10s 6/64gb, końcówki do szczoteczki sonicare, garmin fenix 7x, mop płaski

yyyyy